Go To Content
:::

Taoyuan Branch,Administrative Enforcement Agency, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

Tiếng Việt (Vietnamese) 越南

  • Publication Date :
  • Last updated:2024-06-20
  • View count:159

  quy trình đại lý  

  (Process Information)

 Quy trình thanh toán tại chỗ bắt buộc

 (Obligor on-site payment process)

  1. Người có nghĩa vụ tại chi nhánh

    (The obligor to the branch office)

  2. Hướng dẫn nhân viên bộ phận trợ giúp

    (Help Desk Staff Guidance)

  3. Mô tả đơn vị đảm nhận

    (Description of the undertaking unit)

    (1) Đại lý chuyển nhượng không có đại lý thường trú, Người có nghĩa vụ nộp tiền cho thủ quỹ và nhận biên lai.

      (The transfer agency has no resident agent. The obligor pays the cashier and receives a receipt.)

    (2) Đại lý chuyển nhượng có đại lý thường trú, Vui lòng thanh toán tại quầy của đại lý chuyển khoản và lấy biên lai.

      (The transfer agency has resident agents. Please pay at the agent of the transfer agency and get a receipt.)

  Thông tin dịch vụ đại lý

  (Authorities Information)

  1. Giờ làm việc chính  9:00-12:30, 13:30-17:00

    (Authorities Hours9:00-12:30, 13:30-17:00)

  2. tổng đài điện thoại(03)357-9573

    (Telephone(03)357-9573)

  3. địa chỉ cơ quanNo.1195,Jhongjheng Rd., Taoyuan City Taoyuan District, 33045.

    (AddressNo.1195,Jhongjheng Rd., Taoyuan City Taoyuan District, 33045.)

Vị trí Bản đồ (Location and Map)

   
Go Top